ASP.NET İle Ekleme & Silme İşlemleri

Merhaba Arkadaşlar,
Bu makalede sizlere ASP.NET dilinde veritabanına veri ekleme ve eklenmiş olan veriyi silme işleminin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Bu işlemleri gerçekleştirirken kullanacağımız dil VB , veritabanımız ise Microsoft Access 2003 olacaktır.
İşlemlerimize başlarken ilk olarak veritabanımızı yaratalım. Boş bir microsoft access veritabanı açıyoruz ve ismini ” db.mdb ” olarak belirliyoruz. Oluşturduğumuz veritabanı içerisinde işlemleri yürüteceğimiz tablo ismini ise ” uyeler ” olarak belirliyoruz. Tablo içerisine aktaracağımız veriler ise Üye Adı, Üye Şifresi ve Üye Mail Adresi şeklinde olacağından sütunların isimlerini ” UyeAd , UyeSifre , UyeMail ” şeklinde veriyoruz. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra ki görünüm şu şekilde olmalıdır.

Veritabanı bölümündeki işlemlerimiz bittiğine göre şimdi sıra üye kayıt ve silme işlemlerimizin yapılacağı web sayfasının tasarımına geldi. Bunun için Microsoft Visual Studio 2010 programını açıyoruz ve boş bir Web Sitesi oluşturuyoruz. Bu işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta ise oluşturacağımız web sitesinin Visual Basic dilinde olmasıdır.

Yeni Web Sitesini oluşturduktan sonra Solution Explorer penceresinden proje üzerinde sağ tıklayarak ” Add New Item ” seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencerede ” Web Form ” seçeneğini işaretliyoruz ve yeni sayfanın ismini ” uyekayit.aspx ” olarak belirliyoruz.

Yeni Açılan Sayfamıza Text Bölümünde ” Ad & Soyad , Şifre , E-Mail ” yazan üç adet Label ve yine üç adet TextBox ekliyoruz. Düzenli bir görünüm oluşturabilmek adına dilerseniz bunları bir HTML tablo içerisine de ekleyebilirsiniz.

Anlattığım işlemleri tamamladıysanız ortaya yukarıdaki resim gibi bir görüntü çıkmış olmalıdır. Üç Adet TextBox ‘ın ID’ leri üstten alta doğru sırasıyla ” txtAd , txtSifre , txtMail ” şeklinde verilmiştir. Formun süsleme işlemlerine geçmek gerekirse eğer txtSifre ismini verdiğimiz TextBox ‘a tıkladıktan sonra ” Properties ” penceresinden ” TextMode ” özelliğini ” Password ” olarak değiştirebiliriz. Tasarım bölümündeki son hareketimizi yaparak tamamlamak için bir adet buton ekliyoruz ve Text özelliğine ” Üye Ekle ” yazıyoruz.

Tüm bu işlemleri başarıyla gerçekleştirdikten sonra asıl önemli olan bölüme yani kod bölümüne geçmemiz gerekiyor artık 🙂

İlk olarak sayfanın form tasarımını yeni üyenin ekleneceği tarz da düzenlediğimiz için ekleme kodumuzu kullanacağız. Bunun için ” Üye Ekle ” butonuna çift tıklıyoruz ve açılan pencerenin en üstüne çıkarak ekleme ve silme kodlarımızda kullanacağımız sınıflarımızı çağırıyoruz.

Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb

Bu iki satır kodu ekledikten sonra artık ekleme kodumuzu oluşturabiliriz. Bunun için butonun click özelliğinin sağlandığı bölüme gelerek kodumuzu yazıyoruz. Satır satır açıklayarak baktığımızda kodumuz şu şekilde bir hal almalıdır.


'Bağlantı Satırı Oluşturuluyor ve Open Parametresi İle Aktif Ediliyor..
    Dim baglanti As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("~/App_Data\\db.mdb"))
    baglanti.Open()

'Komut Satırı Oluşturuluyor..
    Dim komut As New OleDbCommand("insert into uyeler (UyeAd,UyeSifre,UyeMail) values (@b1,@b2,b3)", baglanti)

'Komut Satırı Tanımlamasında Kullanılan Her Bir Değerin Karşılığı Veriliyor..
    komut.Parameters.Add("@b1", OleDbType.Variant).Value = txtAd.Text
    komut.Parameters.Add("@b2", OleDbType.Variant).Value = txtSifre.Text
    komut.Parameters.Add("@b3", OleDbType.Variant).Value = txtMail.Text
    komut.ExecuteScalar()

'İşlem Sonunda Bağlantı Satırı Kapatılıyor..
    baglanti.Close()

Bu işlemi de tamamlayıp formumuzu çalıştırdıktan sonra istenilen bilgileri girerek Üye Ekle butonuna tıkladığımızda verilerin veritabanımıza kayıt edildiğini görebilirsiniz. Bir kaç adet veri ekleyin çünkü birazdan yapacağımız silme bölümünde bize lazım olacaklar 🙂

Eveeeeeeet şimdi sıra silme işlemimize geldi. Bunun için tekrardan aynı işlemleri yapacağız. Solution Explorer penceresinden projemizin üzerinde sağ tık / Add New Item yolunu izliyoruz ve açılan pencerede Web Form seçeneği işaretli iken sayfa ismini ” uyesil.aspx ” şeklinde belirleyerek yeni sayfamızı oluşturuyoruz.

Toolbox ‘tan HTML bir tablo ekliyoruz ve içerisine bir adet Label, bir adet TextBox ve bir adet Buton ekliyoruz. Label’ ın Text özelliğine ” Üye Adı ” ve butonun text özelliğine ” Üye Sil ” yazıyoruz. TextBox ‘ın ID ‘si ” txtAd ” olmalıdır. Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra ortaya çıkacak görüntü şu şekilde olacaktır.

Butonumuza tıklayarak kod sayfamıza geçiyoruz ve yine en üst bölüme çıkarak gerekli sınıf çağırmalarını yapıyoruz.

Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb

Daha sonra buton click özelliğine gelerek aşşağıdaki kodu yazıyoruz.


' Bağlantı Satırı Oluşturuluyor ve Açılıyor..
    Dim baglanti As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("~/App_Data\\db.mdb"))
    baglanti.Open()

'Komut Satırı Oluşturuluyor..
    Dim komut As New OleDbCommand("delete from uyeler where UyeAd=@b1", baglanti)

 'Komut Satırında Belirtilen Parametrenin Karşılığındaki Değer Alınıyor..
    komut.Parameters.Add("@b1", OleDbType.Variant).Value = txtAd.Text
    komut.ExecuteScalar()
    baglanti.Close()

Tüm anlattıklarım eksiksiz yapıldı ise artık sizinde bir üye ekleme ve silme sisteminiz oldu diyebiliriz 🙂

Nasıl Düzenleyebilirim ?

 • Görünüme baktığımızda eğer bir web sitesi içerisinde kullanmayacaksanız CSS yardımı ile kendinize özgü bir görünüm yaratabilir, arka plan görünümünden TextBox ‘ların biçimlendirilmesine kadar bir çok değişiklik yapabilirsiniz.
 • İlk yaptığımız işlem olan Ekleme işleminde çektiğimiz verilerden olan E-Mail ‘i bir validation kontrolü ile kontrol ettirerek alabilirsiniz.
 • Silme işleminde üye adına göre kontrol ettirerek silmiştik ama siz bunu değişik bir değer ile döndürebilir veya değerlerin sayısını çoğaltarak (üye adı ve şifresi gibi) daha kesin sonuçlar alabilirsiniz.

Not : Bu ders içeriğinde kullanılan dosyaları İndir Sayfası 2 No ‘lu Maddeden İndirebilirsiniz..

Reklam

Tüm Yorumlar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *