ASP.NET İle Üye Girişi

Merhaba Arkadaşlar,

Bu makalede ASP.NET dili yardımı ile bir web site yönetim paneline nasıl giriş yapıldığını göreceğiz. Bunu yaparken MS Access ‘ i veritabanımız olarak kullanarak sorgulamaları yaptıracağız ve giriş işlemi yapılırken verileri buradan kontrol ettireceğiz.

Öncelikle kendimize bir adet veritabanı oluşturacağız. Bunun için MS Access programımızı açıyoruz ve boş bir veritabanı oluşturuyoruz. Daha sonra kendiliğinden açılan tabloyu sol kısımdan seçerek üzerinde sağ tıklıyoruz ve ” Tasarım Görünümü ” ne geçiyoruz.

Daha sonra resimde de gördüğümüz üzere kendiliğinden eklenen ” Kimlik ” sütununa dokunmadan ” uye_adi ” , ” uye_sifre ” sütunlarını içeriğinin metin olacağını belirterek kendimiz ekliyoruz ve ekliyoruz. Bu uygulamamızda tek tablo olacağından tablo isminin çok büyük bir önemi yoktur. O nedenle ” Tablo1 ” olarak kalsın. Bu eklemeleri yaptıktan sonra ” Tablo1 ” i tekrar seçerek üzerinde tekrar sağ tık yapıyoruz ve ” Veri Sayfası Görünümü ” bölümüne yeniden geçiş yapıyoruz.

Bu bölüme geçiş yaptıktan sonra bir adet veri girsek bizim işimiz için yeterli olur diye düşünüyorum. Bunun içinde uye_adi sütununa Admin ve uye_sifre sütununa da 123456 verilerini girerek veritabanımızdaki son işlemimizi yapmış oluyoruz. Kaydederek kapatabiliriz ama kaydetmeden önce eğer siz 2003 Access ile yapacaksanız uzantısı ” .mdb ” olarak gelecektir bu nedenle bende dosyanın ” .mdb ” olarak nasıl kaydedileceğini göstererek bu şekilde kaydedeceğim. Farklı Kaydet seçeneğinden ” Access 2002 – 2003 Veri Tabanı ” seçeneğini işaretleyerek kayıt işlemini yapıyoruz. Bu şekilde kayıt edip programı kapattığımızda büyük ihtimalle ” Belgelerim ” içerisine gidecektir. Bu dosyayı proje içerisinde bir noktaya dahil edeceğiz ama önce proje dosyalarımızı oluşturmamız gerekiyor.

Yeni bir proje oluşturabilmek için ” Microsoft Visual Studio 2010 ” programını açıyoruz ve açıldıktan sonra ilk işlem olarak ” File / New Web Site ” yolundan yeni bir web sitesi oluşturuyoruz. Açılan Pencerede soldan ” Visual Basic ” seçeneği seçili iken ” ASP.NET Web Site ” seçeneğini seçiyoruz ve Web Location bölümünden Path ‘ ini belirledikten sonra OK butonuna tıklayarak yeni web sitemizi oluşturmuş oluyoruz. ( Ben Proje Adını uye_girisi olarak belirledim. )

Şimdi artık yeni projemiz oluşturulmuş olacaktır. Genelde sağ da olmak üzere ekranımızın bir köşesinde ” Solution Explorer ” ı göreceğiz. Burada başta proje adımız olan ” uye_girisi ” yazısını ve altında da proje dosyalarımızı göreceğiz. Eğer projeyi oluştururken ASP.NET Empty Web Site seçeneğini işaretleseydik bu hazır gelen dosyaların bir çoğu olmayacaktı.

Her neyse biz işlemlerimize devam edelim. Solution Explorer içerisinde bulunan ve proje adımız olan ” uye_girisi ” üzerinde sağ tıklayarak ” Add New Item ” ı seçiyoruz. Bunu yapma sebebimiz proje içerisinde yeni bir sayfa oluşturmaktır. Açılan pencerede ” Web Form ” seçeneğini işaretliyoruz ve Name bölümünü giris.aspx olarak belirleyerek yeni sayfamızı oluşturuyoruz.

Yeni açılan sayfamızda gördüğünüz üzere bomboş bir pencere gelecektir. Bu pencere içerisine bir üye giriş formu oluşturacağız ve butonlar vasıtası ile sorgulamalarımızı yaptıracağız. Visual Studio içerisinde genellikle sol bölümde bulunan ” Toolbox ” sekmesinden sayfa içerisinde kullanacağımız bileşenlerimizi ekleyeceğiz. Formumuzun düzenli bir görünüm verebilmesi için bileşenlerden önce bir tablo eklemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Toolbox sekmesini açıyoruz ve ilk olarak ” HTML ” başlıklı menü içerisinden bir adet ” Table ” ekliyoruz. Otomatik olarak 3 satır 3 sütunlu bir tablo eklenecektir ve bu da bizim işimiz için yeterli olacaktır.

Tablomuz eklendiğine göre içeriğini artık düzenleyebiliriz. Tablomuzun ilk hücresini seçiyoruz ve Toolbox sekmesi ” Standard ” menüsü altından bir adet ” Label ” ekliyoruz. Eklediğimiz Label ‘ ı kopyalayarak bir alt hücre olan 2.Satır 1. Hücresine yapıştırarak sayfamızda iki adet Label olmasını sağlıyoruz. İlk label ‘ ı seçiyoruz ve ” Properties ” seçeneğinden ” Text ” özelliğini ” Kullanıcı Adı : ” olarak belirlerken ikinci Label ‘ ı seçerek yine aynı yoldan gidip Text özelliğini ” Parola : ” olarak değiştiriyoruz.

Sıradaki işlem için her iki Label ‘ ın da bir yanındaki hücrelere yine Toolbox ‘ ı açarak birer adet ” Textbox ” ekliyoruz. Son olarak ta üçüncü satırı seçiyoruz ve Toolbox içerisinden iki adet ” Button ” ekliyoruz. İlk butonumuzun text özelliğine ” Giriş Yap ” , ikinci butonumuzun text özelliğine ” Temizle ” yazıyoruz.

Tüm tasarım işlemlerimiz artık burada sonlandırılmıştır. Kısa bir işlem ile oluşturduğumuz veritabanımızı projemiz içerisine dahil ediyoruz ve ardından işin kod bölümüne geçiyoruz. Proje dosyalarımız içerisine ” db ” isimli bir klasör oluşturuyoruz ve yazının ilk bölümlerinde oluşturup kaydettiğimiz veritabanımızı bu klasör içerisine ekliyoruz. Visual Studio içerisindeki ekranımıza döndüğümüzde ise bu işlemi doğru yapıp yapmadığımızı test etmek amacı ile ” Solution Explorer ” penceresi içerisinde bulunan ” Refresh ” butonuna tıklıyoruz. Yenilenen proje dosyalarımız içerisinde ” db ” isimli klasörümüz oluştu bu işlemimiz de başarı ile gerçekleşmiştir.

Şimdi kodlarımızı yazmaya başlıyoruz. İlk olarak en basit işlemimize yani Temizle butonumuzun kod bölümüne geçelim. Temizle butonunun görevi ekranda bulunan iki TextBox içerisine herhangi bir yanlış bir bilgi girildiğinde ikisininde aynı anda temizlenmesi işlemini üstlenmektir. Butonumuz üzerine çift tıklıyoruz ve açılan sayfada direkt olarak imlecin seçili tuttuğu bölüme şu kodları yazıyoruz.


TextBox1.Text = ""
TextBox2.Text = ""

Bu kodlarımızı ekledikten sonra makalenin asıl amacı olan ” Giriş Yap ” butonu üzerinde çift tıklayarak kod bölümüne geçiyoruz. Kullandığımız veritabanı MS Access olduğu için ilk olarak OleDB kütüphanemizi sayfaya eklememiz gerekiyor. Bunu eklememizin sebebi bağlantı ve komut satırlarında çağıracağımız OleDB komutlarını direkt olarak sayfanın tanıması gerekmektedir. Aksi halde çalıştırdığımızda hata alırız.

Kod sayfasının en üstüne OleDB kütüphanesini çağırmak için şu şatırları ekliyoruz.


Imports System.Data
Imports System.Data.OleDb

Daha sonra kod bölümünde belirtilen ” Button1_Click ” olayı içerisine giriş ve kontrol kodlarımızı ekleyeceğiz. Burada kodlar vasıtası ile yapacağımız işlemler en basit yol ile anlatılırsa şu şekilde maddelendirilebilir:

 • Bağlantı Satırı Tanımlanacak ,
 • Komut Satırı Yazılacak ,
 • Veritabanı içerisindeki bilgiler doğru ise veya yanlış ise yapılacak işlemler belirtilecek ,
 • Bağlantı Satırı Kapatılacak..

Şimdi maddeler doğrultusunda da hareket ederek kodlarımızı ekliyoruz. Satır satır açıklamalarını belirterek kodları şu şekilde ekleyebiliriz :


'Bağlantı Satırı Oluşturuluyor ve Hemen Bir Satır Altında Açılıyor.
    Dim baglanti As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("~/db\\giris.mdb"))
    baglanti.Open()

    ' Select Parametresi İle Komut Satırı Oluşturularak Veritabanı İçerisindeki Bilgiler İle TextBox ' lar Karşılaştırılıyor.
    Dim komut As New OleDbCommand("select * from Tablo1 where uye_adi='" + TextBox1.Text + "' and uye_sifre='" + TextBox2.Text + "' ", baglanti)

    'Bir DataReader tanımlıyoruz. Bunun nedeni komut satırı doğrulandığında veya doğrulanmadığında yapılacak işlemleri belirleyebilmemizi sağlayacaktır.
    Dim dr As OleDbDataReader = komut.ExecuteReader

    'IF ile kontrol işlemlerini yaptırıyoruz.
    If (dr.Read()) Then
      Response.Redirect("Default.aspx")
    Else
      Response.Write("Hata")
    End If

Bu kodları yazdıktan sonra sayfamızı çalıştırdığımızda formumuz gelecektir. Veritabanımızda belirttiğimiz değerleri girip ” Giriş Yap ” butonuna tıkladığımız takdirde ” Default.aspx ” e yönleneceğiz. Aksi takdirde ise ” Hata ” yazılı bir mesaj alacağız.

Siz bunu kendi projenizde kullanırken giriş bilgilerinin doğru olması halinde yaratacağınız ” AdminIndex.aspx ” gibi bir sayfaya yönlendirirken hatalı olması halinde ise bu uygulamamızda yaptığımız gibi ” Hata ” yazılı bir mesaj verdirebilir , sayfaya önceden ekleyeceğiniz bir Label ‘ın Text özelliği ile bunun hatalı olduğunu belirtebilir veya ” Response.Redirect() ” komutu ile bir hata sayfasına yönlendirebilirsiniz.

He bir de unutmadan söyleyeyim. TextBox2 seçili iken Properties penceresinden ” TextMode ” özelliğini ” Password ” olarak değiştirin ki girilen şifreler herkes tarafından görüntülenmesin 🙂

Not : Bu ders içeriğinde kullanılan dosyaları İndir Sayfası 21 No ‘lu Maddeden İndirebilirsiniz..

Reklam

Tüm Yorumlar

One response to “ASP.NET İle Üye Girişi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *